Studies AuspiCiOus-dMMR

Anti-PD-1, capecitabine and oxaliplatin for the first-line treatment of dMMR esophagogastric cancer (AuspiCiOus-dMMR): a proof-of-principle study

Doelgroep

Gemetastaseerd of lokaal vergevorderde HER2-negatief, MSI-positief adenocarcinoom van de maag en slokdarm

Onderzoeksopzet

  • Fase II

  • dMMR oesofagogastrisch carcinoom, HER2-negatief, MSI positief

  • Behandeling: 2 kuren capecitabine en oxaliplatin gevolgd door retifanlimab iedere 4 weken voor maximaal 2 jaar

Ga naar Clinical Trials.gov voor meer informatie over de studie en de in- en exclusiecriteria. 

Aandachtspunten

  • dMMR ge├»dentificeeerd door ICH of mismatch repair proteins MLH1, PMS2, MSH2 en MSH6

  • HER2-negatieve adenocarcinoom van slokdarm of maag

  • Niet eerder behandeld met chemotherapie of radiotherapie voor irresectabele of gemetastaseerde ziekte

Deelnemende ziekenhuizen

Open voor inclusie

  • Radboudumc (H. Westdorp, E.C. Gootjes)