Studies Debio 0123

A Phase 1 study of oral Debio 0123 in combination with carboplatin in patients with advanced solid tumors

Doelgroep

Gevorderde solide tumoren met recidief of progressie na cisplatine of carboplatine

Onderzoeksopzet

  • Fase I

  • Multi centrum, open-label, niet-gerandomiseerd, niet-gecontroleerd dosisescalatieonderzoek

  • Interventie: Debio 0123 (selectieve WEE1 remmer / proteïnekinase remmer) als monotherapie (één cyclus) en in combinatie met carboplatine (vanaf cyclus 2 tot het eind van de behandeling)

 

Ga naar ClinicalTrials.gov voor meer informatie over de studie en de in- en exclusiecriteria. 

Deelnemende ziekenhuizen

Open voor inclusie

  • Radboudumc (C.M.L. van Herpen, I. Desar)