Studies DUCT

A randomized phase II trial on the addition of dutasteride to combined androgen blockade therapy versus combined androgen blockade therapy alone in patients with recurrent and/or metastatic salivary duct carcinoma - DUCT Study

Doelgroep

Lokaal uitgebreid, recidiverend of gemetastaseerde salivary duct carcinoom

Onderzoeksopzet

  • Fase II

  • Stratificatie in twee cohorten op basis van eerdere behandeling; ADT-naïeve of ADT-resistent patiënten. ADT-naïeve patiënten worden 1:1 gerandomiseerd over beide armen. ADT-resistente patiënten ontvangen allemaal dutasteride.

  • Interventie:

    • Controle arm: goserelin en bicalutamide

    • Experimentele arm: goserelin, bicalutamide en dutasteride. 

Ga naar ClinicalTrials.gov voor meer informatie over de studie en de in- en exclusiecriteria. 

Deelnemende ziekenhuizen

Open voor inclusie

  • Radboudumc (C.M.L. van Herpen)