Studies LyRICX

Liposomal iRInotecan, Carboplatin or oXaliplatin in the first line treatment of esophagogastric cancer: a randomized phase 2 study (LyRICX)

Doelgroep

HER2 negatief gemetastaseerd of irresectabel adenocarcinoom van de slokdarm en maag

Onderzoeksopzet

 • Fase II

 • Multicenter, open label, gerandomiseerde studie

 • Interventie: drie verschillende F-doublets

  • Nal-IRI

  • Capecitabine en carboplatin AUC5

  • Capecitabine en oxaliplatin

 

Ga naar ClinicalTrials.gov voor meer informatie over de studie en de in- en exclusiecriteria. 

Deelnemende ziekenhuizen

Open voor inclusie

 • Canisus Wilhelmina Ziekenhuis

 • Jeroen Bosch Ziekenhuis

 • Radboudumc (E.C. Gootjes, H. Westdorp) 

 • Rijnstate

 • Ziekenhuis Gelderse Vallei