Studies MCLA-128-CL01

A phase I/II Study of MCLA-128, a full length IgG1 bispecific antibody targeting HER2 and HER3, in patients with solid tumors (eNRGy)

Doelgroep

Tumoren met NRG1 fusiegen

  • Groep F: longadenocarcinoom zonder actionable targets. 

  • Groep G: pancreas adenocarcinoom met bekende KRAS-mutatie

  • Groep H: borst (ER postief, HER2 negatief, PIK3CA wild type of onbekend), ovarium (lag/hooggradig), endometrium, blaas, nier, cholangiocarcinoom (IDH/FGFR2 wild type of onbekend), maag (HER2 negatief), hoofd-hals, prostaat (alleen CRPC)

Onderzoeksopzet

  • Fase I/II

  • Open-label, dosis escalatie onderzoek

  • Interventie: twee wekelijks IV MCLA-128 (IgG1 bispecific antibody targeting HER2 en HER3)

Ga naar ClinicalTrials.gov voor meer informatie over de studie en de in- en exclusiecriteria. 

Aandachtspunten

Studie is open voor inclusie, maar prescreening is gesloten dus NRG1 fusiegen moet bekend zijn.

Deelnemende ziekenhuizen

Open voor inclusie

  • Radboudumc (C.M.L. van Herpen)