Studies NEODOC

Induction of neo‐antigen specific T cells by specialized cross‐presenting dendritic cells in epithelial ovarian cancer patients treated with neoadjuvant chemotherapy, the NEODOC study

Doelgroep

Primair epitheliaal ovariumcarcinoom waarvoor neoadjuvante chemotherapie en intervaldebulking.

Onderzoeksopzet

  • Fase I/II

  • Interventie: standaard 6 cycli met (neo-)adjuvante chemotherapie en debulking operatie. Op dag 14 van elke 21-dagen-cyclus toediening van tumor lysate-loaded specialized cross presenting dendritische cellen (XP-DC). 

Ga naar ClinicalTrials.gov voor meer informatie over de studie en de in- en exclusiecriteria. 

Deelnemende ziekenhuizen

Open voor inclusie

  • Radboudumc (P.B. Ottevanger)