Studies OPTIC

Organoids to predict treatment response in mCRC (OPTIC)

Doelgroep

Gemetastaseerd colorectaal carcinoom waarbij start standaard chemotherapie en/of doelgerichte therapie

Onderzoeksopzet

  • Observationele cohort studie

  • Handelingen: afname van biopt van een leveruitzaaiing voor organoide kweek als screenings methode om therapie respons te voorspellen

Ga kanker.nl voor meer informatie over de studie.

Deelnemende ziekenhuizen

Open voor inclusie

  • Radboudumc (E. Gootjes)