Studies PelvEx2

Multicenter, open-label, randomised, controlled, parallel arms clinical trial of induction chemotherapy followed by chemoradiotherapy versus chemoradiotherapy alone as neoadjuvant treatment for locally recurrent rectal cancer (PelvEx-II)

Doelgroep

Lokaal recidiverende rectumcarcinoom

Onderzoeksopzet

  • Fase III

  • Multicenter, open-label, gerandomiseerde studie

  • Interventie: standaard behandeling vs inductie chemotherapie (Capox, Folfox of Folfiri), gevolgd door chemoradiotherapie en operatie

Ga naar ClinicalTrials.gov voor meer informatie over de studie en de in- en exclusiecriteria.

Deelnemende ziekenhuizen

Open voor inclusie

  • Jeroen Bosch Ziekenhuis

  • Radboudumc (E.C. Gootjes) 

  • Rijnstate