Studies SADDRIN

Sarcomas and DDR‐inhibition; a neoadjuvant phase I combined modality study

Doelgroep

Nieuw gediagnosticeerde, intermodale tot hoog gegradeerde weke delen sarcomen gelokaliseerd in de extremiteiten (diep gelegen en/of >5 cm langste tumor diameter en/of verwachte dichte resectie marge en/of graad II/III volgens de FNCLC definitie) waarvoor radiotherapie gevolgd door chirurgie de standaard behandeling is. 

Onderzoeksopzet

  • Fase I

  • Interventie: pre-operatieve radiotherapie met een totale dosering van 25x2Gy, met een overall behandel periode van 5 weken in combinatie met of dose-escalerende DDR remmer AZD1390 gericht op ATM (Ataxia Telangiectasia Mutated) gevolgd door chirurgie. Zowel radiotherapie als chirurgie zijn geen studie behandeling; dit is standaard zorg.

Ga naar ClinicalTrials.gov voor meer informatie over de studie en de in- en exclusiecriteria. 

Deelnemende ziekenhuizen

Open voor inclusie

  • Radboudumc (I. Desar, C.M.L. van Herpen)