Studies SUBITO

Substantially improving the cure rate of high-risk BRCA1-like breast cancer patients with personalized therapy (SUBITO): an international randomized phase III trial

Doelgroep

Klinische of pathologische stadium III mammacarcinoom met eigenschappen van homologe recombinatie deficiƫntie (HRD) (dwz BRCA-mutatie, BRCA1 promotor hypermethylatie, BRCA1-like DNAcopy numberprofiel), <65 jaar, geschikt voor autologe stamceltransplantatie.

Onderzoeksopzet

  • Fase III

  • Internationale, multicenter, gerandomiseerde, open-label, (neo) adjuvante studie
  • Interventie: 

    • Arm A: standaard chemotherapie; 4x ddAC, gevolgd door paclitaxel (carboplatin); nadien gevolgd door monotherapie olaparib.
    • Arm B: interventie arm; 4x ddAC; gevolgd door chemotherapie ter voorbereiding op mini stamceltransplantatie.

Ga naar ClinicalTrials.gov voor meer informatie over de studie en de in- en exclusiecriteria. 

Aandachtspunten

Patiƫnten nog zeer welkom! Studie sluit binnenkort.

Deelnemende ziekenhuizen

Open voor inclusie

  • Radboudumc (E. Kuip)