Studies TRAP-2

The efficacy of the addition of Transtuzumab and Pertuzumab to neoadjuvant chemoradiation: a randomized multi-center study in resectable HER2 overexpressing adenocarcinoma of the esophagus or gastroesophageal junction. The TRAP-2 study

Doelgroep

HER2 -positief adenocarcinoom van de oesofagus of gastro-oesofageale overgang

Onderzoeksopzet

  • Fase III

  • Operabel HER2-positief oesofaguscarcinoom

  • Behandeling: standaard CROSS regime vs. Standaard CROSS regime plus trastuzumab en pertuzumab

 

Ga naar ClinicalTrials.gov voor meer informatie over de studie en de in- en exclusiecriteria.

Aandachtspunten

  • HER2- bevestiging door centraal laboratorium tijdens screening.

  • Chirurgisch resectabel

Deelnemende ziekenhuizen

Open voor inclusie

  • Radboudumc (H. Westdorp, Gootjes E.C. ) 
  • Rijnstate