Gebruik van het vademecum

In het vademecum Medische Oncologie voor behandelaren is per tumortype lokaal invulling gegeven aan de landelijke richtlijnen.


Tumortypes

Hier vindt u per tumortype welke behandeling wordt aangeraden.

lees meer