Onco Oost: samen de kwaliteit van de oncologische zorg in de regio verbeteren

Onco Oost is een netwerk van ziekenhuizen in Oost-Nederland. “Door samenwerken, multidisciplinair overleg, kennisdelen en gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek blijven we onze kennis en kunde vergroten. Zo verbeteren we in ons netwerk de kwaliteit van de oncologische zorg”, vertelt Haiko Bloemendal, voorzitter van het dagelijks bestuur van Onco Oost.

lees meer

Onco Oost: samen de kwaliteit van de oncologische zorg in de regio verbeteren

Onco Oost is een netwerk van ziekenhuizen in Oost-Nederland. “Door samenwerken, multidisciplinair overleg, kennisdelen en gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek blijven we onze kennis en kunde vergroten. Zo verbeteren we in ons netwerk de kwaliteit van de oncologische zorg”, vertelt Haiko Bloemendal, voorzitter van het dagelijks bestuur van Onco Oost.

 

“Met onze partners in de regio werken we samen en maken we afspraken over de patiëntenzorg, maar ook over kennis delen, opleiding en wetenschap. We maken samen zorgpaden en bespreken casuïstiek in multidisciplinaire overleggen (MDO’s) om de best mogelijke behandeling gezamenlijk te bepalen. Uiteindelijk willen we dat elke patiënt in onze regio oncologische zorg van dezelfde uitstekende kwaliteit krijgt.”

Samenwerking

“Er wordt in de regio al veel samengewerkt, en dat gaat heel goed. Bij deze bestaande samenwerkingen sluiten we aan”, vertelt Robert van Schijndel, regiodirecteur Onco Oost. “We zagen ook dat er voor bepaalde tumorsoorten nog weinig regionale samenwerking was. Die samenwerkingen starten we nu op. Voor alle tumorsoorten vormen we zogenaamde tumortypenetwerken (TTN’s) met daarin experts vanuit de verschillende ziekenhuizen. Zij werken samen aan het harmoniseren van zorgpaden, het organiseren van MDO’s, het meten van de kwaliteit van zorg en het ontwikkelen en inzetten van innovaties. Ook kijken ze naar de verdeling van patiënten in de regio. We willen samen de zorg toegankelijk houden.”

Meerwaarde van Onco Oost

Voor de professionals betekent Onco Oost dat ze door samenwerking hun kennis en expertise uitbreiden. Haiko: “Samenwerken in een netwerk betekent professionele verrijking. We kunnen van elkaar leren en bij elkaar in de keuken kijken. Door de samenwerking hebben de professionals toegang tot nog meer wetenschappelijke studies. Voor de deelnemende ziekenhuizen betekent Onco Oost het delen van faciliteiten en infrastructuur. En ook het samen optrekken bij investeringen. Voor de patiënt is het belangrijkste voordeel dat die de beste zorg krijgt van artsen die werken in een netwerk van ziekenhuizen waar veel aandacht is voor innovatie en onderzoek.”

 

Tumortypenetwerken (TTN’s) bij Onco Oost

In onze regio werken we met twaalf tumortypenetwerken (TTN’s). In zo’n TTN werken zorgprofessionals samen aan de behandeling van een bepaalde tumorsoort. Zij gaan onder andere aan de slag met het maken van regionale zorgpaden, zodat elke patiënt in onze regio een behandeling krijgt van dezelfde kwaliteit. Met als doel: de beste oncologische zorg voor alle patiënten in onze regio.

lees meer

Tumortypenetwerken (TTN’s) bij Onco Oost

Maud Bessems is chirurg-oncoloog bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) en heeft als aandachtsgebied borstkanker, melanoom en schildklierkanker. Ze werkt aan het tumortypenetwerk mammacarcinoom. “Ik ben voorzitter van het Borstcentrum JBZ, het Borstkanker Netwerk en de IKNL regiogroep borstkanker. Ik was dus al gewend om met collega’s van andere ziekenhuizen, zoals de ARTZ-regio, samen te werken. Dat is ontzettend leerzaam. Je kunt met elkaar sparren en kunt ook op het gebied van wetenschappelijk onderzoek met elkaar optrekken.”

Samenwerken in een tumortypenetwerk

“Bij het tumortypenetwerk mammacarcinoom van Onco Oost kijken we hoe we met elkaar kunnen samenwerken. Aan de ene kant is dat beleidsmatig: hoe gaan we om met de kwaliteit van zorg (zoals kennis, studies, wetenschap)? We bespreken ook: hoe werk je nu en hoe kan het beter? Samen denken we na over innovatie in onze regio. Aan de andere kant is de samenwerking meer inhoudelijk: tijdens het MDO bespreken we gezamenlijk onze patiënten. Welke behandelingen hebben we beschikbaar voor de patiënt en welke adviseren we? Dat is de kern van regionale samenwerking.”

Zorgpad

“Uiteindelijk werken we toe naar een gezamenlijk zorgpad voor mammacarcinoom bij Onco Oost. Zodat elke patiënt dezelfde hoge kwaliteit zorg krijgt. Daarbij moet er ruimte zijn voor de couleur locale, voor de accenten die een ziekenhuis zelf heeft. Voor het maken van zo’n zorgpad nemen we de tijd. Want nee, we gaan niet ineens zes keer per week vergaderen. En we gaan ook niet de bestaande zorgpaden direct allemaal veranderen. We kijken vooral naar: als jullie iets goed doen, en wij doen iets goed, dan moet het nóg beter worden als we samenwerken. Ook kijken we hoe we de regionale MDO’s binnen Onco Oost vorm gaan geven. Welke patiënten bespreken we tijdens welk overleg? Misschien is het een idee om patiënten te verdelen per thema, waardoor je telkens de experts aan tafel krijgt. Daar gaan we de komende tijd mee aan de slag. Het is niet de bedoeling dat Onco Oost iets oplegt, wij laten dat van onderaf groeien. Wel is het fijn dat Onco Oost deze tumortypenetwerken praktisch gezien ondersteunt.”

Leren van elkaar

“We streven naar de beste oncologische zorg voor onze patiënten. Onze resultaten willen we ook aantonen. Dat doen we met gezamenlijke wetenschappelijke studies en publicaties en kwaliteitsrapportages. We willen blijven leren van elkaar: daarom kijken we ook bij andere tumortypenetwerken. Samenwerking geeft energie en synergie!”

 

Onze partners