Wat is alvleesklierkanker?

Alvleesklierkanker is een kwaadaardige tumor in de alvleesklier. Het is een ernstige ziekte. In Nederland krijgen ongeveer 2.500 mensen per jaar alvleesklierkanker.

lees meer

Wat is alvleesklierkanker?

Alvleesklierkanker is een kwaadaardige tumor in de alvleesklier. Het is een ernstige ziekte. In Nederland krijgen ongeveer 2.500 mensen per jaar alvleesklierkanker.


 • Alvleesklierkanker is een kwaadaardige tumor in de alvleesklier. Deze tumor kan doorgroeien in omliggende organen en kan uitzaaien naar de lymfeklieren, longen, lever en het buikvlies. De tumor zit meestal in de kop, maar soms (ook) in het midden of de staart.

  Alvleesklierkanker wordt vaak pas laat ontdekt. Vaak is de tumor dan al uitgezaaid of doorgegroeid in omliggende organen. Genezing is dan meestal niet meer mogelijk. Alleen als de kanker helemaal weggehaald kan worden met een operatie kun je genezen van alvleesklierkanker. Patiënten kunnen wel een behandeling krijgen om de ziekte te remmen en klachten te verminderen.  Dit heet dan een palliatieve behandeling.

  Per jaar worden 650 - 700 patiënten met alvleesklierkanker in Nederland geopereerd. Binnen Nederland is afgesproken om de operatie alleen in 15 gespecialiseerde ziekenhuizen uit te voeren. Het Radboudumc is een van deze ziekenhuizen. Per jaar worden hier 80 patiënten met alvleesklierkanker geopereerd. 

   


Samenwerking in de regio wat betekent dat voor u?

In het netwerk PACON werken ziekenhuizen in de regio Oost-Nederland samen met als doel gezamenlijk de best mogelijke zorg te leveren aan patiënten met alvleesklierkanker. lees meer

Samenwerking in de regio wat betekent dat voor u?

In het netwerk Pancreas Centrum-Oost-Nederland (PACON) werken ziekenhuizen in de regio Oost-Nederland samen met als doel gezamenlijk de best mogelijke zorg te leveren aan patiënten met alvleesklierkanker. Dit houdt in dat uw ziekenhuis met andere ziekenhuizen in de regio samenwerkt en er naar streeft om gezamenlijk de best mogelijke zorg aan patiënten te leveren.

De ziekenhuizen met wie in het netwerk wordt samengewerkt zijn:

 • CWZ
 • Gelderse Valei
 • Maasziekenhuis Pantein 
 • Radboudumc
 • Rijnstate
 • Slingeland Ziekenhuis
 • Bernhoven

Het kan natuurlijk ook voorkomen dat u vanuit een ander ziekenhuis buiten dit netwerk wordt doorverwezen voor een behandeling of consult.

Wat gebeurt er binnen het netwerk PACON?

Binnen het netwerk zijn verschillende besprekingen waarin voor de individuele patiënt de diagnose en het behandel­plan worden getoetst en afgestemd. Het resultaat hiervan is dat er naar gestreefd wordt dat de patiënt in elk ziekenhuis dezelfde onderzoeken ondergaat en ook eenzelfde behandel­plan voorgelegd krijgt. Verder wordt ook nauw samen­gewerkt op het gebied van weten­schappelijk onderzoek.

Daarnaast streven wij er ook naar de behandeling zo dicht mogelijk bij huis plaats te laten vinden. Bij bepaalde complexe behandelingen en/of behandelingen met nieuwe geneesmiddelen al dan niet in onderzoeks­verband is dat niet altijd mogelijk. In dat geval zal uw behandelend arts met u een verwijzing naar een ander ziekenhuis binnen het netwerk bespreken. 

Wat betekent dat voor u? 

In het kader van bovengenoemde samenwerking worden van patiënten persoonlijke en medische gegevens tussen de ziekenhuizen in het netwerk uitgewisseld. Dit geldt ook voor uitslagen van laboratorium­onderzoeken en beeldvormend onderzoek, zoals röntgenfoto’s, echo’s of scans. Dit wordt gedaan om een goede kwaliteit van zorg te kunnen leveren en past ook bij goed behandelaar schap conform de wet op de genees­kundige behan­delingsovereenkomst (WGBO).

Deze uitwisseling vindt onder andere plaats ten behoeve van de regionale patiënten­besprekingen, waar verschillende zorgverleners van het Radboudumc en ook zorgverleners uit andere ziekenhuizen uit de regio aan deelnemen.

Om in één van de aangesloten ziekenhuizen in het regionale netwerk behandeld te worden, is het dus noodzakelijk dat we uw gegevens uit kunnen wisselen met andere zorgverleners in het netwerk. Indien u een behandeling start in de aangesloten ziekenhuizen gaan wij er vanuit dat u akkoord bent met deze uitwisseling van uw gegevens.

Over uw behandeling


PACON

De ziekenhuizen in de regio Nijmegen hebben het Pancreas Centrum-Oost-Nederland (PACON) opgericht om samen de beste zorg te kunnen geven aan patiënten met alvleesklierkanker. lees meer

PACON

Alvleesklierkanker komt niet vaak voor. De diagnose wordt jaarlijks bij ruim 2.500 Nederlanders gesteld. Per jaar worden 650 – 700  patiënten met alvleesklierkanker geopereerd. Deze operatie vindt in Nederland plaats in 1 van de 15 gespecialiseerde ziekenhuizen. Het Radboudumc is een van die ziekenhuizen. Per jaar worden hier 80 patiënten met alvleesklierkanker geopereerd. 

Pancreas Centrum-Oost-Nederland (PACON)

De ziekenhuizen in de regio rondom Nijmegen hebben het Pancreas Centrum-Oost-Nederland (PACON) opgericht om zo samen in de regio de beste zorg te kunnen geven aan patiënten met alvleesklierkanker. Bijna alle ziekenhuizen uit de regio doen mee. 

Als uw arts mogelijkheden ziet voor behandeling van uw alvleesklierkanker bespreekt hij of zij uw uitslag in een wekelijks overleg met verschillende specialisten. Tijdens dit overleg zijn onder ander chirurgen, oncologen, radiologen, radiotherapeuten, en maag- darm- en leverartsen aanwezig. We noemen dit een multidisciplinair overleg (MDO). Tijdens dit overleg bekijken de specialisten of er nog aanvullend onderzoek nodig is en welke behandelmogelijkheden er voor u zijn. Uw eigen arts bespreekt vervolgens de mogelijkheden met u. 


Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek

Als u ervoor kiest deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek (ook wel deelname aan een studie of trial genoemd) krijgt u soms een andere behandeling dan de normaal gegeven behandeling. lees meer

Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek


 • We doen wetenschappelijk onderzoek om meer te weten te komen over een ziekte, of om de behandeling verder te verbeteren. In deze medisch-wetenschappelijke onderzoeken (ook wel eens studies of trials genoemd) worden vaak nieuwe behandelingen onderzocht. 

  Uw behandelend specialist bespreekt met u of u mee kunt doen aan een wetenschappelijk onderzoek, wat het doel is van het onderzoek en wat de voor- en nadelen van deelname zijn. Op basis daarvan beslist u of u wel of niet wilt deelnemen. Als u ervoor kiest om deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek, krijgt u soms een andere behandeling dan de normaal gegeven behandeling. In de studie wordt de nieuwe behandeling onderzocht. 


Zorgverleners

Er zijn verschillende zorgverleners betrokken bij uw zorg. Lees hier wat u van iedere zorgverlener kunt verwachten. lees meer

Zorgverleners

Er zijn verschillende zorgverleners betrokken bij uw zorg. Lees hier wat u van iedere zorgverlener kunt verwachten.


 • Als u nog niet bekend bent in het ziekenhuis, dan is uw huisarts uw eerste aanspreekpunt bij klachten. Hij of zij kan u doorverwijzen naar een specialist in het ziekenhuis. Als er bij u kanker vastgesteld is, zal vaak een specialist of casemanager in het ziekenhuis uw eerste aanspreekpunt worden. Maar uw huisarts blijft belangrijk, hij of zij kan u ondersteunen om de juiste keuzes te maken over uw behandelingen en thuissituatie.  

Hulp bij uw keuze voor de behandeling


Tips voor het gesprek met uw zorgverlener

Als u bij uw arts komt voor een onderzoek of eventuele behandeling zijn er vaak verschillende mogelijkheden, maar welke past het beste bij u?

lees meer

Tips voor het gesprek met uw zorgverlener


 • Als u bij uw arts komt voor een onderzoek of eventuele behandeling zijn er vaak verschillende mogelijkheden, maar welke past het beste bij u?

  • Om tot een besluit te komen, kunt u samen met uw arts de mogelijkheden en uw wensen bespreken. 
  • Veel mensen vinden het fijn om iemand die meeluistert en -denkt mee te nemen naar de afspraak. Of neem het gesprek op zodat u het daarna nog eens terug kunt luisteren, alleen of met iemand anders.
  • Door de voor- en nadelen van een behandeling te bespreken, kunt u samen met uw arts een weloverwogen besluit nemen over welke aanpak het beste bij u past.
  • De beste behandeling is de behandeling die aansluit bij wat u belangrijk vindt. Denk hierover na en bespreek het eventueel met mensen in uw omgeving die u goed kennen.
  • U mag van uw arts verwachten dat hij of zij  de medische kennis en ervaring heeft en kan inschatten of bepaalde risico’s voor u gelden. Uw arts helpt u om de mogelijkheden helder te krijgen en houdt daarbij rekening met uw wensen en voorkeuren.
  • U kent uzelf natuurlijk het beste en daarom is het belangrijk dat u aangeeft hoe u zich voelt,  wat uw ervaringen zijn,  wat uw voorkeur heeft en hoe u in het leven staat.

  Samen komt u zo tot de beste behandeling voor u.


Patiënten aan het woord

Heeft u feedback?

Uw ervaring biedt waardevolle informatie die ons helpt deze site te verbeteren. deel uw ervaring

Empower2Decide

Oncologiewijzer.nl is mede mogelijk gemaakt door Empower2Decide met subsidie van Zorginstituut Nederland.