Wat is slokdarmkanker?

Slokdarmkanker is een kwaadaardig gezwel (tumor) in de slokdarm. Deze tumor kan door de wand van de slokdarm naar andere organen of de lymfeklieren groeien. U krijgt vaak pas klachten nadat de tumor zich heeft uitgebreid. lees meer

Wat is slokdarmkanker?

Slokdarmkanker is een kwaadaardig gezwel (tumor) in de slokdarm. Deze tumor kan door de wand van de slokdarm naar andere organen of de lymfeklieren groeien. U krijgt vaak pas klachten nadat de tumor zich heeft uitgebreid.


 • De slokdarm (ook oesofagus genoemd) is een buis van ongeveer 25-30 centimeter lang tussen uw keel en maag. Het grootste deel ligt in het achterste gedeelte van uw borstholte tegen de wervelkolom. De slokdarm zorgt ervoor dat voedsel van de mond naar de maag komt. In de borstholte tussen uw beide longen liggen naast de slokdarm andere belangrijke organen. Denk aan de luchtpijp met zijn vertakkingen naar beide longen, het hart en de grote bloedvaten. 


Samenwerken in de regio Wat betekent dat voor u?

Uw ziekenhuis werkt samen met andere ziekenhuizen in de regio. Daarvoor is uitwisseling van uw gegevens nodig.

lees meer

Samenwerken in de regio Wat betekent dat voor u?

In het netwerk Slokdarm-Maag Centrum Oost Nederland (SMACON) werken ziekenhuizen in de regio Oost-Nederland samen met als doel gezamenlijk de best mogelijke zorg te leveren aan patiënten met slokdarmkanker. Dit houdt in dat uw ziekenhuis met andere ziekenhuizen in de regio samenwerkt en er naar streeft om gezamenlijk de best mogelijke zorg aan patiënten te leveren.

De ziekenhuizen met wie in het netwerk wordt samengewerkt zijn:

 • CWZ
 • Gelderse Vallei
 • Maasziekenhuis Pantein
 • Radboudumc
 • Rijnstate
 • Slingeland Ziekenhuis

Het kan natuurlijk ook voorkomen dat u vanuit een ander ziekenhuis buiten dit netwerk wordt doorverwezen voor een behandeling of consult.

Wat gebeurt er in het netwerk SMACON?

Binnen het netwerk zijn verschillende besprekingen waarin voor de individuele patiënt de diagnose en het behandel­plan worden getoetst en afgestemd. Het resultaat hiervan is dat er naar gestreefd wordt dat de patiënt in elk ziekenhuis dezelfde onderzoeken ondergaat en ook eenzelfde behandel­plan voorgelegd krijgt. Verder wordt ook nauw samen­gewerkt op het gebied van weten­schappelijk onderzoek.

Daarnaast streven wij er ook naar de behandeling zo dicht mogelijk bij huis plaats te laten vinden. Bij bepaalde complexe behandelingen en/of behandelingen met nieuwe geneesmiddelen al dan niet in onderzoeks­verband is dat niet altijd mogelijk. In dat geval zal uw behandelend arts met u een verwijzing naar een ander ziekenhuis binnen het netwerk bespreken. 

Wat betekent dat voor u? 

De persoonlijke en medische gegevens van patiënten worden uitgewisseld tussen de ziekenhuizen in het netwerk. Dit geldt ook voor uitslagen van laboratoriumonderzoeken en beeldvormend onderzoek, zoals röntgenfoto’s, echo’s of scans. Dit wordt gedaan om een goede kwaliteit van zorg te kunnen leveren en past ook bij goed behandelaar schap conform de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Deze uitwisseling vindt onder andere plaats ten behoeve van de regionale patiënten-besprekingen, waar verschillende zorgverleners van het Radboudumc en ook zorgverleners uit andere ziekenhuizen uit de regio aan deelnemen.

Om in één van de aangesloten ziekenhuizen in het regionale netwerk behandeld te worden, is het dus noodzakelijk dat we uw gegevens uit kunnen wisselen met andere zorgverleners in het netwerk. Indien u een behandeling start in de aangesloten ziekenhuizen gaan wij er vanuit dat u akkoord bent met deze uitwisseling van uw gegevens.

Over uw behandeling


SMACON

In het netwerk SMACON werken ziekenhuizen in de regio Oost-Nederland samen met als doel gezamenlijk de best mogelijke zorg te leveren aan patiënten met slokdarmkanker. lees meer

SMACON

In het netwerk Slokdarm-Maag Centrum Oost Nederland (SMACON) werken ziekenhuizen in de regio Oost-Nederland samen met als doel gezamenlijk de best mogelijke zorg te leveren aan patiënten met slokdarmkanker. Het kan ook voorkomen dat u vanuit een ander ziekenhuis buiten dit netwerk wordt doorverwezen voor een behandeling of consult.

Wat gebeurt er binnen het netwerk SMACON?

Binnen het netwerk zijn verschillende besprekingen waarin voor de individuele patiënt de diagnose en het behandelplan worden getoetst en afgestemd. Het resultaat hiervan is dat er naar gestreefd wordt dat de patiënt in elk ziekenhuis dezelfde onderzoeken ondergaat en ook eenzelfde behandelplan voorgelegd krijgt. Verder wordt ook nauw samengewerkt op het gebied van wetenschappelijk onderzoek.

Daarnaast streven wij er ook naar de behandeling zo dicht mogelijk bij huis plaats te laten vinden. Bij bepaalde complexe behandelingen en/of behandelingen met nieuwe geneesmiddelen al dan niet in onderzoeksverband is dat niet altijd mogelijk. In dat geval zal uw behandelend arts met u een verwijzing naar een ander ziekenhuis binnen het netwerk bespreken. 


Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek

Als u ervoor kiest deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek (ook wel deelname aan een studie of trial genoemd) krijgt u soms een andere behandeling dan de normaal gegeven behandeling. lees meer

Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek


 • We doen wetenschappelijk onderzoek om meer te weten te komen over een ziekte, of om de behandeling verder te verbeteren. In deze medisch-wetenschappelijke onderzoeken (ook wel eens studies of trials genoemd) worden vaak nieuwe behandelingen onderzocht. 

  Uw behandelend specialist bespreekt met u of u mee kunt doen aan een wetenschappelijk onderzoek, wat het doel is van het onderzoek en wat de voor- en nadelen van deelname zijn. Op basis daarvan beslist u of u wel of niet wilt deelnemen. Als u ervoor kiest om deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek, krijgt u soms een andere behandeling dan de normaal gegeven behandeling. In de studie wordt de nieuwe behandeling onderzocht. 


Zorgverleners

Er zijn verschillende zorgverleners betrokken bij uw zorg. Lees hier wat u van iedere zorgverlener kunt verwachten. lees meer

Zorgverleners

Er zijn verschillende zorgverleners betrokken bij uw zorg. Lees hier wat u van iedere zorgverlener kunt verwachten.


 • Als u nog niet bekend bent in het ziekenhuis, dan is uw huisarts uw eerste aanspreekpunt bij klachten. Hij of zij kan u doorverwijzen naar een specialist in het ziekenhuis. Als er bij u kanker vastgesteld is, zal vaak een specialist of casemanager in het ziekenhuis uw eerste aanspreekpunt worden. Maar uw huisarts blijft belangrijk, hij of zij kan u ondersteunen om de juiste keuzes te maken over uw behandelingen en thuissituatie.  

Hulp bij de keuze voor uw behandeling


Tips voor het gesprek met uw zorgverlener

Als u bij uw arts komt voor een onderzoek of eventuele behandeling zijn er vaak verschillende mogelijkheden, maar welke past het beste bij u?

lees meer

Tips voor het gesprek met uw zorgverlener


 • Als u bij uw arts komt voor een onderzoek of eventuele behandeling zijn er vaak verschillende mogelijkheden, maar welke past het beste bij u?

  • Om tot een besluit te komen, kunt u samen met uw arts de mogelijkheden en uw wensen bespreken. 
  • Veel mensen vinden het fijn om iemand die meeluistert en -denkt mee te nemen naar de afspraak. Of neem het gesprek op zodat u het daarna nog eens terug kunt luisteren, alleen of met iemand anders.
  • Door de voor- en nadelen van een behandeling te bespreken, kunt u samen met uw arts een weloverwogen besluit nemen over welke aanpak het beste bij u past.
  • De beste behandeling is de behandeling die aansluit bij wat u belangrijk vindt. Denk hierover na en bespreek het eventueel met mensen in uw omgeving die u goed kennen.
  • U mag van uw arts verwachten dat hij of zij  de medische kennis en ervaring heeft en kan inschatten of bepaalde risico’s voor u gelden. Uw arts helpt u om de mogelijkheden helder te krijgen en houdt daarbij rekening met uw wensen en voorkeuren.
  • U kent uzelf natuurlijk het beste en daarom is het belangrijk dat u aangeeft hoe u zich voelt,  wat uw ervaringen zijn,  wat uw voorkeur heeft en hoe u in het leven staat.

  Samen komt u zo tot de beste behandeling voor u.


Patiënten aan het woord

Heeft u feedback?

Uw ervaring biedt waardevolle informatie die ons helpt deze site te verbeteren. deel uw ervaring

Empower2Decide

Oncologiewijzer.nl is mede mogelijk gemaakt door Empower2Decide met subsidie van Zorginstituut Nederland.