BehandelmogelijkhedenAdjuvant


 • Seminoma testis stadium I adjuvante therapie

  • Hiermee daling in recidiefkans van 20-30 % naar 10 %.
  • Hoog risico (tumorgrootte >4 cm en rete testis invasie): bespreken Carboplatin eenmalig AUC 7.
  • Laag risico: surveillance.Gemetastaseerd


 • Algemeen:

  • Aantal kuren is afhankelijk van prognostische indeling: good prognosis: 3 keer BEP (of 4x EP), intermediate and poor prognosis 4 x BEP.
  • Contra-indicaties bleomycine: leeftijd >40 jaar (tenzij zeer fitte patiënt en geen andere contra-indicatie), forse roker, massale longmetastasen.
  • Bij seminoma testis stadium 2a: overweeg in opzet curatieve radiotherapie. Bij contra-indicatie radiotherapie (bijv klier met nauwe relatie met nier): chemotherapie.

  Indien indicatie 4x BEP, maar contra-indicatie bleomycine: 4x VIP + G-SCF.

  Bij leeftijd > 40 jaar standaard G-CSF

  Bij bloedende tumorlokalisaties (toename bloeding bij snelle respons) of massale longmetastasen (respiratoire insufficiëntie ten gevolge van snelle necrose longmetastasen met secundair oedeem) overweeg inductie EP = 2 dagen EP. Nadien op dag 10 starten met volledige serie chemotherapie.Literatuur

 • EAU guideline testicular cancer.
 • ESMO guideline testicular cancer.
 • Van de Wetering et al. Controversies in the Management of Clinical Stage I Seminoma: Carboplatin a Decade in—Time to Start Backing Out. JCO 2018;837 – 841.
 • Tandstad. Annals of Oncology 2014;25:2167-2172.
 • Equivalence of three or four cycles of bleomycin, etoposide, and cisplatin chemotherapy and of a 3- or 5-day schedule in good-prognosis germ cell cancer: a randomized study of the European Organization for Research and Treatment of Cancer Genitourinary Tract Cancer Cooperative Group and the Medical Research Council.de Wit R, Roberts JT, Wilkinson PM, de Mulder PH, Mead GM, FossåSD, Cook P, de Prijck L, Stenning S, Collette L J Clin Oncol. 2001;19(6):1629.
 • Cisplatin, etoposide and either bleomycin or ifosfamide in the treatment of disseminated germ cell tumors: final analysis of an intergroup trial.
 • Hinton S, Catalano PJ, Einhorn LH, Nichols CR, David Crawford E, Vogelzang N, Trump D, Loehrer PJ Sr Cancer. 2003;97(8):1869. 
Resultaten (4)

Filter

Studies