TumorsoortenBasaalcel­carcinoom

vismodegib 1 dd 150 mg po14

Vismodegib remt het 'smoothened' transmembraan-eiwit (SMO), waardoor de 'Hedgehog'-signaalroute wordt geblokkeerd, en is geregistreerd voor lokaal uitgebreid of gemetastaseerd basaalcelcarcinoom. De responskans is ongeveer 45-60%.Huid plaveiselcel­carcinoom


 • 1e lijn cemiplimab 350 mg fixed dose 1 x per 3 weken

  voor patiënten > 18 jaar met gemetastaseerd of lokaalgevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom die niet in aanmerking komen voor curatieve chirurgie (vanwege de verwachting dat er geen complete resectie gedaan kan worden vanwege diepe lokale invasie, na 2 eerdere chirurgische ingrepen of vanwege te grote morbiditeit (mutilatie, functieverlies)) of curatieve radiotherapie vanwege het bereiken van de acceptabele cumulatieve dosis of omdat de tumor niet radiotherapie gevoelig is.

  • Lokaal gevorderd plaveiselcelcarcinoom1: ORR 44 % (34/78) met 13% complete respons en 31% partiële respons.
  • Gemetastaseerd plaveiselcelcarcinoom2:  ORR 50% (41/85) met 5% complete respons en 44% partiële respons  

  Aan te vragen via drug access protocol. Volgens de drug specifieke inclusiecriteria mogen patiënten met een ECOG > 2 niet geïncludeerd worden. Er zijn geen eisen aan de nierfunctie. Ook patiënten met een niertransplantatie mogen behandeld worden, als duidelijk is gemaakt dat cemiplimab tot verhoogde kans op afstoting van het transplantaat leidt.

  Verantwoordelijke specialisten: Carla van Herpen, Chantal Driessen en Marye BoersMerkelcel­carcinoom

Avelumab (Kaufman, Russell et al. 2016)

(let op: vergoeding in Radboudumc)Literatuur

 1. Migden MR, Khushalani NI, Chang ALS, et al. Cemiplimab in locally advanced cutaneous squamous cell carcinoma: results from an open-label, phase 2, single-arm trial. Lancet Oncol. 2020 Feb;21(2):294-305.
 2. Migden MR, Rischin D, Schmults CD, et al: PD-1 Blockade with Cemiplimab in Advanced Cutaneous Squamous-Cell Carcinoma. N Engl J Med 379:341-351, 2018
 3. Maubec, P Petrow, I Scheer-Senyarich, et al. Phase II study of cetuximab as first-line single-drug therapy in patients with unresectable squamous cell carcinoma of the skin. J Clin Oncol, 29 (2011), pp. 3419-3426
Resultaten (5)

Filter

Studies